Kontakt


NewTechLaw.eu sp. z o.o.
 
Adres:
ul. Telimeny 38/5
30-838 Kraków
Polska
KRS 0001059923
NIP/VAT PL6793277655
REGON 52646618000000
Email:
biuro@newtechlaw.eu
Zarząd:
Szczepan WATRAS - członek zarządu
Tomasz IZYDORCZYK - członek zarządu

Contact


NewTechLaw.eu sp. z o.o.
 
Address:
ul. Telimeny 38/5
30-838 Kraków
Poland
KRS 0001059923
NIP/VAT PL6793277655
REGON 52646618000000
Email:
biuro@newtechlaw.eu
Management:
Szczepan WATRAS - Member of the Board
Tomasz IZYDORCZYK - Member of the Board

ZESPÓŁ NewTechLaw.eu

O Mnie

Tomasz Izydorczyk

Certyfikowany audytor wiodący ISO 27001.
Inspektor Ochrony Danych.

Absolwent Politechniki Poznańskiej, Instytutu Nauk Prawnych PAN, SWPS Uniwersytetu Huministycznospołecznego oraz Collegium Da Vinci w Poznaniu. Doradza w zakresie organizacji i zarządzania w sektorze prywatnym oraz w administracji publicznej. Specjalizuje się w prawnej i organizacyjnej ochronie danych osobowych. Prowadzi zajęcia z zakresu ochrony danych osobowych na studiach podyplomowych na Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu i w Warszawie z takich przedmiotów jak: organizacja i zarządzanie, e-administracja, ochrona danych osobowych. Od 2011 roku członek SABI - Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych.

Przez ostatnie 20 lat pracował jako konsultant biznesowy, szef działów IT, trener zarządzania, rozwiązań chmurowych IT dla biznesu. Doradzał firmom przemysłowym, e-commerce, marketingowym oraz IT. Pracował jako Członek Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych przy Ministrze Cyfryzacji (Polska) oraz jako konsultant w kancelarii Maruta Wachta sp. j. W latach 2020-2023 członek zarządu oraz w latach 2018-2020 oraz 2023-2025 członek komisji rewizyjnej SABI - Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych.

Posiada certyfikaty wg standardów ISO/IEC:

Posiada umiejętności zarządzania usługami w chmurze - Microsoft 365 (administrator globalny) oraz doświadczenie w zarządzaniu Google Workspace. Przeaudytował ponad pół tysiąca systemów informatycznych i ponad dwa tysiące procesów zarządzania pod kątem zgodności z przepisami ochrony danych osobowych. Jest autorem i współautorem wielu publikacji z zakresu zarządzania ochroną prywatności. Pracuje w FundingBox Group jako członek wewnętrznego zespołu RODO. W NewTechLaw.eu sp. z o.o. pełni funkcję m.in członka zarządu.

Skontaktuj się

NewTechLaw.eu sp. z o.o.

t.izydorczyk@newtechlaw.eu

Odwiedź nas:

ul. Telimeny 38/5
30-838 Kraków
Polska