Kontakt


NewTechLaw.eu sp. z o.o.
 
Adres:
ul. Telimeny 38/5
30-838 Kraków
Polska
KRS 0001059923
NIP/VAT PL6793277655
REGON 52646618000000
Email:
biuro@newtechlaw.eu
Zarząd:
Szczepan WATRAS - członek zarządu
Tomasz IZYDORCZYK - członek zarządu

Contact


NewTechLaw.eu sp. z o.o.
 
Address:
ul. Telimeny 38/5
30-838 Kraków
Poland
KRS 0001059923
NIP/VAT PL6793277655
REGON 52646618000000
Email:
biuro@newtechlaw.eu
Management:
Szczepan WATRAS - Member of the Board
Tomasz IZYDORCZYK - Member of the Board

Polityka prywatności

Administratorem danych i podmiotem prowadzącym stronę pod adresem www.newtechlaw.eu jest: NewTechLaw.eu sp. z o.o. „NTL”). Kontakt: biuro@newtechlaw.eu.

1. INFORMACJE OGÓLNE

Treści zamieszczone na niniejszej stronie internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą być one uznane za poradę prawną. Wszelkie treści (opisy, fotografie) zawarte na stronie chronione są prawami autorskimi i stanowią przedmiot własności NTL lub są wykorzystywane na podstawie stosownych licencji.
Poniższe zasady dotyczą przetwarzania danych przez NTL we wszystkich celach / kontekstach wskazanych w pkt 2.

2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Cele przetwarzania danych:

a) prowadzenie korespondencji (np. mailowej, tradycyjnej) - podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO -> uzasadniony interes NTL - polegający na korespondowaniu z zainteresowanymi stronami;
b) zawarcie i wykonanie umowy (np. o obsługę prawną) - podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
c) dochodzenie lub obrona przed roszczeniami - art. 6 ust. 1 lit. f RODO -> uzasadniony interes NTL - polegający na dbaniu o interesy prawne i gospodarcze Kancelarii i jej współpracowników.

Odbiorcy danych:

a) dane mogą być powierzane podmiotom świadczącym usługi informatyczne;
b) zawarcie i wykonanie umowy (np. o obsługę prawną) - podstawa: art. 6 ust. 1 lit. b ROD; współpracujący z NTL prawni i adwokaci (jako samodzielni administratorzy danych).
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania i prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa (zob. więcej: www.uodo.gov.pl). Każdej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z prowadzoną korespondencją, w szczególności wynikających z procesu zawierania i realizacji umowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji w/w celów.
We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych (w tym w związku ze zgłoszeniem wycofania zgody, sprzeciwu czy zaobserwowanym naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych lub realizacją praw) można skontaktować się pod adresem wskazanym powyżej.
Informujemy, że korzystanie z poczty elektronicznej może wiązać się z wieloma zagrożeniami, wobec czego należy to czynić rozważnie i stosować odpowiednie zabezpieczenia.

3. DANE EKSPLOATACYJNE & COOKIES

Strona może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez osoby odwiedzające stronę (tzw. dane eksploatacyjne):
a) numer ID przydzielony osobie przeglądającej stronę internetową,
b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej,
c) system teleinformatyczny (rodzaj urządzenia, operacyjny, przeglądarka internatowa), z którego korzysta Internauta,
d) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z witryny.
Wskazane powyżej dane eksploatacyjne nie są łączone z takimi informacjami jak imię i nazwisko, adres e-mail i innymi danymi umożliwiającymi łatwą identyfikację osoby odwiedzającej stronę internetową. Przetwarzanie nie jest także wykorzystywane do profilowania osób odwiedzających stronę. Przetwarzanie powyższych informacji może, ale nie musi być związane z instalacją plików cookies lub podobnych technologii na urządzeniu końcowym (np. komputer, tablet, telefon) służącym do jej wyświetlenia (w tym zakresie zob. informacje poniżej). Jeżeli stosowany będzie mechanizm cookies dane eksploatacyjne mogą obejmować informacje opisane poniżej – pozyskiwane poprzez te pliki.
Poprzez pliki cookies strona może przechowywać lub uzyskiwać dostęp do informacji już przechowywanych w urządzeniu służącym do jej wyświetlenia w celu niezbędnym wyłącznie w zakresie niezbędnym do jej wyświetlenia. W tym celu stronach serwisu mogą być wykorzystywane sesyjne cookies których instalacja ma na celu prawidłowe wyświetlenie strony i tylko do zakończenia sesji przeglądarki (tj. przez czas, w jakim strona jest wyświetlana przez przeglądarkę).
W przypadku linków kierujących do strony www.youtube.com niektóre przeglądarki (np. Safari) mogą wskazywać, że nasza strona korzysta z plików cookies dostarczanych przez youtube (Google inc.). Zastrzegamy jednak, że w tym przypadku właściciel internetowej nie gromadzi ani nie ma dostępu do tych informacji. Są one pozyskiwane przez wskazanego dostawcę w celu wyświetlenia filmu / filmów, do których kieruje nasza strona.
Jak wyłączyć obsługę ciasteczek?
a) Firefox
b) Chrome
c) Internet Explorer
d) IOS Safari
e) Safari
Wskazane powyżej dane eksploatacyjne / pozyskane poprzez mechanizm cookies mogą stanowić dane osobowe w rozumieniu RODO. W takim przypadku przetwarzanie powyższych kategorii danych jest niezbędne do prowadzenia strony internetowej i dbania o jej jakość tj. celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów NTL (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Obowiązuje od: 2023-11-23
Skontaktuj się

Kancelaria
Nowych Technologii

biuro@newtechlaw.eu

Odwiedź nas:

ul. Telimeny 38/5
30-838 Kraków
Polska