Kontakt


NewTechLaw.eu sp. z o.o.
 
Adres:
ul. Telimeny 38/5
30-838 Kraków
Polska
KRS 0001059923
NIP/VAT PL6793277655
REGON 52646618000000
Email:
biuro@newtechlaw.eu
Zarząd:
Szczepan WATRAS - członek zarządu
Tomasz IZYDORCZYK - członek zarządu

Contact


NewTechLaw.eu sp. z o.o.
 
Address:
ul. Telimeny 38/5
30-838 Kraków
Poland
KRS 0001059923
NIP/VAT PL6793277655
REGON 52646618000000
Email:
biuro@newtechlaw.eu
Management:
Szczepan WATRAS - Member of the Board
Tomasz IZYDORCZYK - Member of the Board

ISO 27001

Zakres wsparcia
Nasi specjaliści dysponują wymaganymi kwalifikacji aby wdrażać i audytować spełnienie wymagań normy PN-ISO/IEC 27001:2017 (norma międzynarodowa standaryzująca systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji).
Norma ISO 27001 obejmuje następujące obszary zapewnienia bezpieczeństwa informacji:
Skontaktuj się

Kancelaria
Nowych Technologii

biuro@newtechlaw.eu

Odwiedź nas:

ul. Telimeny 38/5
30-838 Kraków
Polska