Kontakt


NewTechLaw.eu sp. z o.o.
 
Adres:
ul. Telimeny 38/5
30-838 Kraków
Polska
KRS 0001059923
NIP/VAT PL6793277655
REGON 52646618000000
Email:
biuro@newtechlaw.eu
Zarząd:
Szczepan WATRAS - członek zarządu
Tomasz IZYDORCZYK - członek zarządu

Contact


NewTechLaw.eu sp. z o.o.
 
Address:
ul. Telimeny 38/5
30-838 Kraków
Poland
KRS 0001059923
NIP/VAT PL6793277655
REGON 52646618000000
Email:
biuro@newtechlaw.eu
Management:
Szczepan WATRAS - Member of the Board
Tomasz IZYDORCZYK - Member of the Board

NewTech
Law.eu

prywatność
bezpieczeństwo
e-usługi
dane
USŁUGI

O nas i o naszych specjalizacjach

Jesteśmy specjalistami w zakresie prawa i nowych technologii. W zależności od potrzeb klientów obsługujemy w ramach kancelarii (kwestie formalne np. postępowania sądowe) lub spółki audytorskiej (audyty, szkolenia, IT). W ramach naszej działalności wspieramy podmioty sektora prywatnego i publicznego we wszystkich kwestiach w zakresie ochrony danych osobowych, cyberbezpieczeństwa, usług cyfrowych i wszystkich innych kwestii na styku prawa i nowych technologii. W projektach realizowanych dla naszych klientów - w zależności od potrzeb - uczestniczą prawnicy, eksperci z zakresu zarządzania bezpieczeństwem informacji (m.in. audytorzy wiodący ISO 27001) a także specjaliści ds. bezpieczeństwa IT.

Jesteśmy nie tylko praktykami ale także wykładowcami akademickimi oraz na studiach podyplomowych m.in. w zakresie cyberbezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Jesteśmy także autorami i współautorami ponad 100 publikacji (w tym bestsellerów) dotyczących prawa nowych technologii. W szczególności:

  • (1) Ochrona danych osobowych w sektorze publicznym, Warszawa 2018;
  • (2) Komentarz do ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Warszawa 2018 (współautorzy);
  • (3) Ustawa o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Komentarz, A. Grzelak (red.) Warszawa 2019 (współautorzy);
  • (4) Ochrona danych osobowych w marketingu i sprzedaży, Warszawa 2019 (współautorzy);
  • (5) Świadczenie usług drogą elektroniczną. Komentarz, Warszawa 2020 (autorzy);
  • (6) Ochrona danych osobowych. Ocena ryzyka i skutków. Metody i praktyczne przykłady, Warszawa 2021 (współautorzy);
  • (7) Ochrona danych osobowych kontrola i postępowanie w sprawie naruszenia przepisów. Poradnik ze wzorami, wyd. 2, Warszawa 2022 (współautorzy);
  • (8) Akt o usługach cyfrowych. Komentarz praktyczny, Warszawa 2024 (współautorzy).
RODO

Wdrożenie i zarządzanie systemem ochrony danych osobowych, ocena procesów przetwarzania danych, audyty, ocena ryzyka, outsourcing funkcji IOD, szkolenia

RODO help desk

Obsługa żądań podmiotów danych (np. żądanie usunięcia danych, wydania kopii danych, etc.), incydentów bezpieczeństwa, spraw przed UODO, WSA/NS

Cyberbezpieczeństwo

Inwentaryzacja procesów i aktywów, ocena ryzyka, wdrożenie procedur, analiza zabezpieczeń, krajowy system cyberbezpieczeństwa

E-commerce

Prawna i biznesowa analiza funkcjonalności i treści (platform, aplikacji, etc.) regulamin, polityka prywatności

ISO 27001

Wdrożenie dokumentacji wg ISO 27001, audyt systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji

Umowy IT

Umowy licencyjne, wdrożeniowe, utrzymaniowe, serwisowe, etc

Obsługujemy klientów w zakresie projektów prawno – technologicznych, w ramach różnych branż. Uwzględniamy przy tym najnowsze standardy m.in. ISO.

Technologie m.in.:

Branże m.in.:

Normy ISO m.in.:

Media społecznościowe

Porozmawiajmy w mediach społecznościowych

NEWTECHLAW.eu

Nasz zespół

TOMASZ IZYDORCZYK

Audytor wiodący ISO 27001,
Inspektor Ochrony Danych

MIROSŁAW GUMULARZ

Radca prawny, doktor nauk prawnych,
Of counsel

SZCZEPAN WATRAS

Prawnik, Audytor wiodący ISO 27001
Inspektor Ochrony Danych

PATRYCJA KOZIK

Radca prawny, Of counsel

BARTŁOMIEJ ŚLIWIŃSKI

Menedżer IT,
ekspert i analityk bezpieczeństwa IT

WOJCIECH HABROWSKI

Radca prawny, specjalista z zakresu ochrony danych osobowych

GRZEGORZ GAWIN

Ekspert IT,
Inspektor Ochrony Danych

NEWTECHLAW.eu
NEWTECHLAW.eu

Nasze publikacje

NEWTECHLAW.eu

Jak działamy

Skontaktuj się

NewTechLaw.eu sp. z o.o.

biuro@newtechlaw.eu

Adres do korespondencji:

NewTechLaw.eu sp. z o.o.
ul. Telimeny 38/5
30-838 Kraków, Polska

KRS 0001059923 | NIP 6793277655 | REGON 52646618000000