Kontakt


NewTechLaw.eu sp. z o.o.
 
Adres:
ul. Telimeny 38/5
30-838 Kraków
Polska
KRS 0001059923
NIP/VAT PL6793277655
REGON 52646618000000
Email:
biuro@newtechlaw.eu
Zarząd:
Szczepan WATRAS - członek zarządu
Tomasz IZYDORCZYK - członek zarządu

Contact


NewTechLaw.eu sp. z o.o.
 
Address:
ul. Telimeny 38/5
30-838 Kraków
Poland
KRS 0001059923
NIP/VAT PL6793277655
REGON 52646618000000
Email:
biuro@newtechlaw.eu
Management:
Szczepan WATRAS - Member of the Board
Tomasz IZYDORCZYK - Member of the Board

W dniu 7 kwietnia 2023 roku wejdą w życie przepisy znowelizowanego Kodeksu pracy, w szczególności nowy Rozdział II c regulujący zasady pracy zdalnej nakładający na pracodawców (administratorów danych) nowe obowiązki związane nie tylko prawem pracy ale i zasadami ochrony danych osobowych.

Szkolenie online “RODO a Praca zdalna”
17 marca 2023 r. (piątek) w godz. 9:00-16:00

Formularz zgłoszenia i warunki umowne / Ulotka z Programem

Cena szkolenia

Cena uczestnictwa w szkoleniu oraz materiałów: 500 zł netto (przy 30 uczestnikach cena 400 zł netto). 

Program szkolenia

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma zestaw dokumentów związanych z pracą zdalną m.in.:

1) procedura ochrony danych osobowych zgodnie z k.p.;
2) procedura wykorzystania własnych urządzeń pracownika;
3) upoważnienie do kontroli pracy zdalnej;
4) potwierdzenie zapoznania się z zasadami pracy zdalnej;
5) formularz danych kontaktowych niezbędnych do pracy zdalnej;
6) klauzula informacyjna dla pracownika zdalnego;
7) ocena prawnie uzasadnionego interesu pracodawcy w zakresie sposobów kontroli pracy zdalnej / monitorowania bezpieczeństwa pracy zdalnej;
8) wzór formularza oceny ryzyka i oceny skutków.

Formularz zgłoszenia i warunki umowne / Ulotka z Programem

Serdecznie zapraszamy

Mirek & Tomek

Aktualizacja: 20 lutego 2023 r.
Prawa autorskie do zdjęcia: /peggy_marco-1553824/