Kontakt


NewTechLaw.eu sp. z o.o.
 
Adres:
ul. Telimeny 38/5
30-838 Kraków
Polska
KRS 0001059923
NIP/VAT PL6793277655
REGON 52646618000000
Email:
biuro@newtechlaw.eu
Zarząd:
Szczepan WATRAS - członek zarządu
Tomasz IZYDORCZYK - członek zarządu

Contact


NewTechLaw.eu sp. z o.o.
 
Address:
ul. Telimeny 38/5
30-838 Kraków
Poland
KRS 0001059923
NIP/VAT PL6793277655
REGON 52646618000000
Email:
biuro@newtechlaw.eu
Management:
Szczepan WATRAS - Member of the Board
Tomasz IZYDORCZYK - Member of the Board

ZESPÓŁ NewTechLaw.eu

O Mnie

Mirosław Gumularz

Doktor nauk prawnych. Radca prawny.

Studia prawnicze ukończył na Wydziale Prawa i Administracji UJ. Absolwent Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez The Catholic University of America, Columbus School of Law. Ukończył także studia podyplomowe „Prawo Dowodowe” na Wydziale Prawa i Administracji UJ oraz studia podyplomowe z Prawa Własności Intelektualnej organizowane przez Katedrę Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji UJ.

Audytor wewnętrzny wg norm ISO/IEC:

Wykładowca na studiach podyplomowych z ochrony danych osobowych organizowanych m.in. na Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu oraz w Warszawie.

Autor licznych publikacji z zakresu prawa nowych technologii m.in. z zakresu ochrony danych osobowych oraz usług świadczonych drogą elektroniczną, m.in. komentarza do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy o ochronie danych osobowych (z 10 maja 2018 r.) oraz Aktu o usługach cyfrowych (DSA).

Jako doradca społeczny ds. ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji brał udział w pracach nad wdrożeniem RODO/GDPR do polskiego porządku prawnego. W zakresie swojej praktyki zawodowej oraz naukowej specjalizuje się w szeroko pojętym prawie nowych technologii (m.in. ochrona danych osobowych oraz e-commerce). Ochroną danych osobowych zajmował się także w roli ABI w spółkach technologicznych zatrudniających powyżej 500 pracowników.

W 2023 r. był zgłoszony przez jeden z klubów parlamentarnych na kandydata na Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W NewTechLaw.eu sp. z o.o. pełni funkcję doradcy prawnego.

Skontaktuj się

NewTechLaw.eu sp. z o.o.

m.gumularz@newtechlaw.eu

Odwiedź nas:

ul. Telimeny 38/5
30-838 Kraków
Polska