Kontakt


NewTechLaw.eu sp. z o.o.
 
Adres:
ul. Telimeny 38/5
30-838 Kraków
Polska
KRS 0001059923
NIP/VAT PL6793277655
REGON 52646618000000
Email:
biuro@newtechlaw.eu
Zarząd:
Szczepan WATRAS - członek zarządu
Tomasz IZYDORCZYK - członek zarządu

Contact


NewTechLaw.eu sp. z o.o.
 
Address:
ul. Telimeny 38/5
30-838 Kraków
Poland
KRS 0001059923
NIP/VAT PL6793277655
REGON 52646618000000
Email:
biuro@newtechlaw.eu
Management:
Szczepan WATRAS - Member of the Board
Tomasz IZYDORCZYK - Member of the Board

Our publications

Books

Redakcja naukowa: Mirosław Gumularz, Tomasz Izydorczyk Marcin Błoński, Mirosław Gumularz, Tomasz Izydorczyk, Maciej Kołodziej, Beata Konieczna-Drzewiecka, Maciej Otmianowski, Monika Sobczyk, Mariola Więckowska

Rok: 2021

Autor: Mirosław Gumularz
Rok: 2019

Autor: Mirosław Gumularz
Rok: 2018

Redakcja: dr Mirosław Gumularz, Patrycja Kozik
Autor: dr Michał Czerniawski, Mateusz Franke, Tomasz Izydorczyk, Jakub Kowal, Karol
Kozieł, Agnieszka Mencel, Bohdan Widła
Rok: 2019

Autor: Mirosław Gumularz, Patrycja Kozik, Karol Kozieł, Agnieszka Grzelak, Mirosław Wróblewski, Tomasz Banyś, Przemysław Gorzko

Rok: 2018

Autor: Agnieszka Grzelak, Tomasz Banyś (red.), Mirosław Gumularz, Katarzyna Witkowska-
Nowakowska
Rok: 2020

Redakcja: dr hab. Agnieszka Grzelak, prof. ALK
Autor: dr Mirosław Gumularz, Patrycja Kozik, dr Anna Wolska-Bagińska, r.pr. Mirosław
Wróblewski
Rok: 2019

Redakcja: Łukasz Prasołek, Michał Tabor
Autor: dr Mirosław Gumularz, Anna Jankowska, Mariola Więckowska

Rok 2021

Contact

New Tech
Law firm

m.gumularz@newtechlaw.eu

Address

Str. Telimeny 42/22
30-838 Kraków
Poland