Kontakt


NewTechLaw.eu sp. z o.o.
 
Adres:
ul. Telimeny 38/5
30-838 Kraków
Polska
KRS 0001059923
NIP/VAT PL6793277655
REGON 52646618000000
Email:
biuro@newtechlaw.eu
Zarząd:
Szczepan WATRAS - członek zarządu
Tomasz IZYDORCZYK - członek zarządu

Contact


NewTechLaw.eu sp. z o.o.
 
Address:
ul. Telimeny 38/5
30-838 Kraków
Poland
KRS 0001059923
NIP/VAT PL6793277655
REGON 52646618000000
Email:
biuro@newtechlaw.eu
Management:
Szczepan WATRAS - Member of the Board
Tomasz IZYDORCZYK - Member of the Board

Data Governance Act – problem pośrednictwa danych

Serdecznie polecamy najnowsze wydanie IT w Administracji i całą rubrykę poświęconą Data Governance Act. Tekst dra Mirosława Gumularz dotyczy pośrednictwa danych. Wszystkie podmioty, które pośredniczą w dystrybucji danych – nie tylko osobowych np. z IoT powinny zainteresować się tematem. 

W tym numerze IT w Administracji wypowiadali się także specjaliści z Kancelarii Prezes Radcy Ministrów: 

  – Podstawowe założenia aktu w sprawie zarządzania danymi (Dominik Sybilski, Ph.D. / KPRM); 
  – Aspekty wdrożeniowe DGA (Joanna Malczewska / KPRM)
  – Na drodze do zaufania – altruizm danych a DGA (Aleksandra Chmielewska / KPRM). 

Źródło: https://itwadministracji.pl/wydanie/lipiec-sierpien-2022/

Wybrane fragmenty:
(…) Zgodnie z treścią 27 i 28 motywu DGA:

– usługi pośrednictwa danych mogą obejmować m.in. dwustronne lub wielostronne dzielenie się danymi bądź tworzenie platform czy baz danych umożliwiających dzielenie się danymi i ich wspólne wykorzystywanie, a także tworzenie specjalnej infrastruktury do budowania powiązań między osobami, których dane dotyczą i posiadaczami danych a użytkownikami danyc

– świadczenie usług przechowywania w chmurze, usług analitycznych, dostarczanie oprogramowania na potrzeby dzielenia się danymi, przeglądarek internetowych, wtyczek do przeglądarek lub świadczenie usług poczty elektronicznej nie jest usługą pośrednictwa danych w rozumieniu DGA, jeżeli:

    – usługi takie dostarczają jedynie narzędzi technicznych osobom, których dane dotyczą lub posiadaczom danych, służących do dzielenia się z innymi danymi, oraz

    – celem dostarczania takich narzędzi nie jest nawiązywanie stosunków handlowych między posiadaczami danych a użytkownikami danych, ani umożliwienie dostawcy usług pośrednictwa danych zdobywania informacji na temat nawiązywania stosunków handlowych do celów dzielenia się danymi.

– do usług pośrednictwa danych zalicza się m.in. rynki danych, na których przedsiębiorstwa mogą udostępniać innym dane, usługi koordynatorów otwartych dla wszystkich zainteresowanych stron ekosystemów dzielenia się danymi (na przykład w kontekście wspólnych europejskich przestrzeni danych), a także pule danych utworzone wspólnie przez grupę osób prawnych lub fizycznych z zamiarem udzielania wszystkim zainteresowanym stronom licencji – przy założeniu, że wszyscy uczestnicy wnoszący wkład do puli danych otrzymują wynagrodzenie (…).

(…) Warunki świadczenia usług pośrednica wskazane w art. 12 DGA można pogrupować według następujących kryteriów:

a)   warunki dotyczące samego dostawcy usług pośrednictwa;
b)   warunki infrastruktury (usługi) dotyczące konkurencyjności;
c)   warunki infrastruktury (usługi) dotyczące neutralności;
d)   warunki dotyczące uczciwości wymiany danych;
e)    warunki techniczne świadczenia usługi (…)

20 sierpnia 2022 r .
Mirek