Kontakt


NewTechLaw.eu sp. z o.o.
 
Adres:
ul. Telimeny 38/5
30-838 Kraków
Polska
KRS 0001059923
NIP/VAT PL6793277655
REGON 52646618000000
Email:
biuro@newtechlaw.eu
Zarząd:
Szczepan WATRAS - członek zarządu
Tomasz IZYDORCZYK - członek zarządu

Contact


NewTechLaw.eu sp. z o.o.
 
Address:
ul. Telimeny 38/5
30-838 Kraków
Poland
KRS 0001059923
NIP/VAT PL6793277655
REGON 52646618000000
Email:
biuro@newtechlaw.eu
Management:
Szczepan WATRAS - Member of the Board
Tomasz IZYDORCZYK - Member of the Board

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniem wywiadu, jaki udzieliliśmy 30 października Polskiemu Radiu Program Trzeci, w temacie algorytmów na platformach internetowych i co nas czeka po 17 lutego 2024 r. w związku z pełnym zastosowaniem DSA (Digital Services Act) –
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych)

Link do nagrania tutaj.

30 października 2023 r.
Tomek

Obraz użyty w nagłówku został stworzony przez algorytm DALL-E.